1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.onlinesikertitkok.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.onlinesikertitkok.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató: Businessplex Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.)
Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-102920/2016.
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztráció során történő adatrögzítés célja a kapcsolattartás a felhasználóval. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele.

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

5. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatai törlését bármikor kérelmezheti az info@onlinesikertitkok-hu címen. Bárminemű felhasználói adat törlése azonnali és nem visszavonható.

 

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Businessplex Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2/14.) által a www.onlinesikertitkok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérések

Bármely felhasználónak joga van felvilágosítást kérnie a róla tárolt adatokról, illetve kérheti azok törlését (kivéve az adatok azon körét, melynek megőrzését a törvény előírja). Az ilyen kéréseket elküldheted az info@onlinesikertitkok.hu címre.

 

Cookie használat

A weboldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítására. Az oldal használatával minden látogató tudomásul veszi, hogy az oldal cookie-kat használ.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Várhegyi Tamás ügyvezető

 

Adatfeldolgozók:

OTP Mobil Kft. (Simple)
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.
Adószám: 24386106-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Honlap: www.otpsimple.hu

SalesAutopilot Kft.
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.
Adószám: 25743500-2-41
Cégjegyzék szám: Cg. 01 09 286773
Honlap: www.salesautopilot.hu

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Honlap: www.tarhely.eu

Webshop Partner Kft.
Székhely: 2133 Sződliget, Petőfi utca 9.
Adószám: 25046119-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-172247
Honlap: www.webshopiroda.hu

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft
Székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám:13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Honlap: www.gls.hu